Velkommen til ny sognepræst NYKONSTITUERING I LINÅ MENIGHEDSRÅD
- og stor tak til Per Bang Jeppesen
Efter godt og vel 16 år som medlem af Linå menighedsråd, er Per Bang Jeppesen efter egen anmodning udtrådt af Linå Sogns menighedsråd. Per har ydet en kæmpeindsats; både som kontaktperson og senest som formand i godt og vel 7 år. TAK for  det.
Indtrådt i menighedsrådet i stedet for Per, er Rikke Martin Jensen - velkommen til, Rikke. I forbindelse med dette skifte er der således valgt ny formand, og det er Lars Horsholt Pedersen, der samtidig er kontaktperson, og valgt som ny næstformand er Eila Hauchrog Andersen.
Velkommen på de nye poster.
Menighedsmøder Menighedsmøder

Palmesøndag den 28/3 kl. 10.30 - live-streames Langfredag den 2/4 kl. 15.30 Så er der fundet nye datoer for forårets udskudte menighedsmøder
I Linå bliver det søndag den 3. oktober.
I Sejs-Svejbæk bliver det søndag den 31. oktober
I begge kirker begynder vi med gudstjeneste kl. 10.30 og går derefter i sognehusene til en bid mad og menighedsmøde,
hvor regnskab og budget fremlægges, og hvor vi kan drøfte visioner for kirkens virke i sognet.
Vi håber meget på, at du har lyst til at være med - vi vil rigtig gerne høre, hvad du tænker
Konfirmationer KONFIRMATION
Konfirmationerne 2021 i Linå og Sejs-Svejbæk

I år der som følge af Covid-19 restriktionerne
konfirmation søndag den 29. august i Linå Kirke
I Sejs-Svejbæk kirke havde vi en dejlig konfirmationsdag
Kristi Himmelfarts Dag og glæder os til den næste,
der ligger lørdag den 4. september.

Velkommen til ny sognepræst Velkommen til Maria Svane-Christiansen
Søndag den 18. april blev Linås nye sognepræst, Maria Svane-Christiansen,
indsat af provst Jakob Nissen ved en stemningsfuld gudstjeneste
- midt under corona-restriktioner og renovering af Linå Kirkes forplads.
Siden indsættelsen er restriktionerne blevet lempet, så vi glædes over,
at der nu bliver flere muligheder for, at menighed og Maria lærer hinanden at kende.
Endnu engang et stort velkommen til Maria!
Bibelmaraton VELKOMMEN TIL BIBELMARATON

I SEJS-SVEJBÆK KIRKE


I 2020 fik vi en ny oversættelse af Bibelen.

Kunne du også tænke dig at få læst Bibelen i sin helhed?

Så meld dig til ved at sende en mail til mgo@km.dk

Læs mere her
NYT OM GUDSTJENESTER Retningslinjerne kan læses her NYT OM GUDSTJENESTER I LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK KIRKER
Onsdag den 21. april kom der nye retningslinjer, som blandt andet betyder, at vi nu kan være flere til gudstjeneste
og synge med på salmerne - det glædes vi meget over.
I kan læse retningslinjerne her, og under de kommende ugers gudstjenester kan I læse, hvad der er gældende for henholdsvis Linå og Sejs-Svejbæk kirker.

No event found!
Load More

Kontaktoplysninger for Linå kirke
Kontaktoplysninger for Sejs-Svejbæk kirke
Se oversigt
koncerterkoncerter
Se oversigt
højskolehøjskole
Se oversigt
Læs nyheder
Læs online