3. KLASSER I SEJS-SVEJBÆK KIRKE

I løbet af skoleåret besøger hver 3. klasse kirken 4 gange. Her møder de fortællinger, der knytter sig til årets gang i kirken som høst, Allehelgen, jul, påske med mere. De synger, og der hygges og tales om livet og døden. Børnene kommer klassevis sammen med deres klasselærer.
Året sluttes af med en fælles tur for hele årgangen.