Næste opstart er onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 9.30 i Linå kirke.

For tilmelding eller nærmere information kontaktes musikpædagog Birgitte Stenhøj Andresen på mail birgitte@musikfavn.dk

HVAD ER “DE SMÅ SYNGER”?

“De små synger” henvender sig til de 1-2 årige og kan ses som en slags fortsættelse af babysalmesang, idet musikkens særlige kvaliteter i samværet med børn er i fokus. Der ligger en helt speciel værdi i børnenes naturlige udtrykslyst samt umiddelbare brug af krop og stemme, hvilket favnes og understøttes til “De små synger”. Gennem sang, musik og bevægelse stimuleres børnenes sansemotoriske udvikling.

I ca. 45 minutter skal vi synge, danse, lege og lave fagter samt lytte til musik, klange og instrumenter. Børnene vil stifte bekendtskab med både remser, sange og salmer, og vi vil bruge rasleæg, farvede tørklæder og sæbebobler. Til “De små synger” skabes en musikalsk ramme, hvor der er både genkendelighed og variation, og hvor der er plads til bevægelse og fart, men også ro og nærvær.

PRAKTISK INFORMATION:

  • Forløbet henvender sig til 1-2 årige børn i følgeskab med dagplejemødre, forældre eller bedsteforældre.
  • Det foregår onsdag formiddag og varer ca. 45 minutter.
  • Hvert forløb strækker sig over 6 onsdage, og der er opstart 2 gange årligt i Linå kirke samt 2 gange årligt i Resenbro på Plejehjemmet Rødegård.
  • Det er gratis at deltage.
  • Underviser er musikpædagog Birgitte Stenhøj Andresen, der er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og har specialiseret sig i blandt andet musik med børn.
  • For yderligere information eller tilmelding kontaktes Birgitte på mail: birgitte@musikfavn.dk

“DE SMÅ SYNGER” I LINÅ KIRKE