Højskole

Date

03. nov 2022
Expired!

Time

19:00

KK-44 arrangement i Linå

Torsdag den 3. november kl. 19.00
Ulrich Fredberg, speciallæge i medicin, sygdomme i bevægeapparatet (reumatologi) og blodsygdomme.
“Enestående – den enkelte mod systemet”

 

ENESTÅENDE – DEN ENKELTE MOD SYSTEMET

Udviklingen af bedre arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne ”fløjter på vej til arbejde”, resulterer i arbejdspladser, hvor kolleger overpræsterer og på sygehusene skaber nye hensigtsmæssige patientforløb med færre hospitalskontakter og hurtigere diagnostik. Det redder menneskeliv og sparrer regionen for mange udgifter. De fleste af disse nye hensigtsmæssige patientforløb sker i et nyudviklet, tæt samarbejde med kommune og praksislæger, hvor sektorgrænserne nedbrydes og et fælles patientforløb skabes.

Der vil i løbet af aftenen være fokus på lokale succeser og i forbindelse hermed en analyse af, hvilke forhold der ligger til grund for at skabe og fastholde disse samt begrænsninger, der kan underminere nye tiltag.

Der er gratis adgang, og der kan købes kaffe og kage for kr. 30. Alle er velkomne.

Ulrich Fredberg er uddannet speciallæge i medicin, sygdomme i bevægeapparatet (reumatologi) og blodsygdomme. 

Fra 2001-2020 ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, der havde til opgave at udvikle nye hensigtsmæssige patientforløb, der går på tværs af specialer og sektorer og konvertere akutte forløb til ambulant samt skabe de praktiserende lægers hospital.

Ulrich Fredberg blev i 2020 under betydelig medieopmærksomhed fyret af hospitalsledelsen i Viborg for at “bringe patientsikkerheden i fare” ved at tilbyde de praktiserende læger at henvise direkte til lavdosis CT-skanning i stedet for den usikre røntgen af lungerne, hvis mistanken om lungekræft var så beskeden, at der ikke var indikation for at henvise til den fulde lungekræftpakken.

Anklagerne blev senere dementeret og regionsrådet vedtog enstemmigt, at der ikke havde været tegn på brist i patientsikkerheden i Silkeborg.

I dag arbejder Ulrich Fredberg dels på Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital, dels i det nye Idrætscenter Regionshospital Nordjylland i Hjørring og dels som adjungeret professor på Odense Universitetshospital foruden en mindre privatklinik på Aarhus Stadion.

Ulrich Fredberg har bl.a. modtaget Professor Krebs Fødselsdagslegat for at have ”stået i spidsen for at løse én af de sværeste ”gordiske knuder” i kræftdiagnostikken ved med sund fornuft og talentfuld ledererfaring at bryde grænser tværfagligt og tværsektorielt ” og Ove Bøjeprisen “som en hædersgave af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab”.

 

 

 

 

Go to Top