.

FADERSKAB

Er barnets forældre ikke gift, skal der inden 14 dage efter barnets fødsel udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring digitalt via borger.dk

Dette kræver at begge forældre har en NemId. Når omsorgs- og ansvarserklæringen er signeret af begge forældre går den igennem til kirkekontoret i bopælssognet, som behandler og afgør sagen. Forældrene modtager afgørelsen i e-boks.

Bliver der ikke anmeldt en omsorgs- og ansvarserklæring af forældrene inden for de første 14 dage efter barnets fødsel, skal kirkekontoret rejse sagen ved Familieretshuset (førhen Statsforvaltningen).

Omsorgs- og ansvarserklæringen kan eventuelt indsendes før barnets fødsel, men skal så sendes til Familieretshuset. Dette gøres på www.borger.dk.

Forældrene modtager herefter en afgørelse fra Familieretshuset i e-boks, og denne skal afleveres på kirkekontoret i bopælssognet inden for 14 dage efter barnets fødsel.

Medmoderskab afgøres af Familieretshuset (førhen Statsforvaltningen). Se vejledning her.

Faderskabet/Medmoderskabet betyder blandt andet at:

  • Faderen/medmoderen har pligt til at forsørge barnet
  • Faderen/medmoderen kan få samvær med barnet
  • Faderen/medmoderen kan få del i forældremyndigheden
  • Barnet kan få faderens/medmoderens efternavn
  • Barnet og faderen/medmoderen har arveret efter hinanden og
  • Barnet kan få samme indfødsret som faderen/medmoderen, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Er der spørgsmål eller lignende til ovenstående, er I meget velkomne til at ringe herind på kirkekontoret på 8684 1575