Kirkekontoret
Linåbuen 1, Linå
8600 Silkeborg

Tlf. 86841575
Kontakt E-mail: sejs-svejbaek.sogn@km.dk
Sognets officielle E-mail: sejs-svejbaek.sogn@km.dk

FRIVILLIGE I SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Siden januar 2010 har  Lynghjælperne fungeret som frivillige ved Sejs-Svejbæk Kirke. Lynghjælperne er en meget vigtig og uvurderlig hjælp for at kirkens mange aktiviteter kan gennemføres.

Der er ved mange af kirkens arrangementer brug for praktisk hjælp af vidt forskellig karakter. Der arbejdes sammen om opgaverne, så der bliver også tale om et hyggeligt samvær. De frivillige er organiserede i forskellige små grupper, som sammen hjælper ved de forskellige arrangementer.

Opgaverne er forskelligartede:

  • Praktisk hjælp ved højskolearrangementer, børnekirke, kirkefrokoster og koncerter
  • Pyntning af kirke og menighedslokale til særlige gudstjenester
  • Bagning til korene og andre besøg i kirken
  • Deltagelse i plejecentrets månedlige gudstjeneste
  • Planlægning og gennemførelse af kirkecaféens 7 årlige møder

MAN MELDER SIG KUN TIL DET, MAN MAGTER OG HAR TID TIL.
Hver Lynghjælper har 2-3 opgaver pr. halvår.
I øjeblikket er der 32 Lynghjælpere.

Der er fælles planlægningsmøde 2 gange om året (januar og august), hvor opgaverne fordeles.

Desuden afholdes hvert andet år en udflugt for gruppen med efterfølgende spisning.

Hvis du har lyst til at være med i Lynghjælperne, kan du henvende dig til:

  • Annette Kold på 4143 8554
  • Mie Beck Nielsen på 5188 9629