GUDSTJENESTER I SEJS-SVEJBÆK

I Sejs-Svejbæk har vi gudstjenester på søn – og helligdage kl. 9.00 eller 10.30. Efter gudstjenesten kl. 9.00 er der hyggeligt samvær med rundstykker, kaffe og the, hvor alle er hjertelig velkomne. Efter gudstjenesten kl. 10.30 er der stående kirkekaffe.

Derudover arrangerer vi andre slags gudstjenester som Børnekirke, meditationsgudstjenester, friluftsgudstjenester, høstgudstjenester, allehelgen og fastelavnsgudstjeneste.

Børnekirke holdes 4-5 gange om året, og består af både en gudstjeneste i børnehøjde og fællesspisning. Vores spire – og børnekor medvirker og vores sanger Birgitte Stenhøj Andreasen inddrager elementer fra babysalmesang og de små synger. Der er stor opbakning til Børnekirke og det er et sted, hvor man som tilflytter kan møde andre børnefamilier.

Meditationsgudstjeneste er en gudstjeneste med stilhed, salme og taizesang, lystænding og en enkelt bibellæsning. Det er en fredfyldt gudstjeneste og et åndehul i hverdagen. Det holdes ca. en gang i måneden.

Friluftstgudstjeneste holdes på vores smukke kirkegård om sommeren.

Den sidste søndag i september holder vi høstgudstjeneste, hvor kirken er flot pyntet, kor medvirker og vi efterfølgende spiser frokost. Vi støtter skiftevis Katempris (en skole i Tanzania) eller Kirkens Korshær i Silkeborg.

Allehelgen falder første søndag i november, hvor vi om eftermiddagen kl. 14.00 holder gudstjeneste og mindes dem, vi har mistet. Præsterne læser navnene på dem, som er gået bort siden sidste allehelgen, og der er mulighed for at tænde lys.

Juleaften holder vi flere gudstjenester. Grundet Covid-19 bliver de i julen  2020 med tilmelding. Hold øje andetsteds på hjemmesiden.

Vi indleder fasten med fastelavnsgudstjeneste en onsdag, hvor der er en kort gudstjeneste i børnehøjde. Bagefter slår vi katten af tønden og spiser sammen.