GUDSTJENESTEVÆRKSTED

– GUDSTJENESTELIVET I LINÅ KIRKE

I Linå kirke har vi siden 2014 haft et særligt gudstjenesteværksted. Gudstjenesteværkstedet er et kreativt rum, hvor menighedsrådsmedlemmer, frivillige, ansatte og præsten arbejder sammen om kirkens gudstjenester. Gudstjenesten er nerven og kilden i alt kirkeligt arbejde. Det er der vi henter næringen til kristentroen. Det er der vi kommer for at mærke roen, for at synge, bede, lytte til Ordet og være stille. Gudstjenesten er den enkeltes frirum, men også et åbent fællesskab om at være kirke og menighed her i vort sogn.

Vi har siden begyndelsen arbejdet med to spor i vores gudstjenesteværksted. Vi har på den ene side arbejdet med at ændre og justere vores højmesse, så sproget, udtrykket, salmerne, bønnerne er blevet lettere at gå til. Vi har lavet vores eget salmebogstillæg med de nyere salme, som vi flittigt bruger i gudstjenesten. Vi arbejder med lyd, lys, stilhed og billeder i gudstjenesten. Vi inddrager menigheden, som aktive deltagere i gudstjenesten. Arbejdet med gudstjenesten søndag formiddag arbejder vi løbende videre med og bliver i princippet aldrig færdig med.

Ved siden af de gudstjenesterne søndag formiddag har vi arbejdet med at lave andeledes gudstjenester på andre tidspunkter i ugen. Det er gudstjenester, som ikke bare ligger på et andet tidspunkt i ugen, men som også er anderledes i opbygning og udtryk. Vi har haft kyndelmissegudstjenester, forklaringsgudstjeneste, pinse- og påskegudstjenester med spisning i kirken, friluftsgudstjenesten børnegudstjenester, aftengudstjenester,  reformationsgudstjeneste og meget andet. Ønsket er at lave en større variation af gudstjenester, som breder sig ud over året og som taler til forskellige folk. Gudstjenester er ikke kun et bestemt tidspunkt søndag formiddag, det er når menigheden samles i kirken om Ordet.

Hvis du synes det lyder spændende, så er du velkomme til at ringe og hør mere om vores gudstjenesteværksted.