OM KIRKERNE

Herunder kan du læse de 2 kirkers historie samt
finde kontaktoplysninger på medarbejderne og menighedsrådene.

LINÅ KIRKE

Linå Kirke blev opført i begyndelsen af 1200-tallet. Byggematerialet var tilhuggede granitkvadre. Flere ombygninger har fundet sted, bl.a. forlængelse af skibet og opførelse af tårn i teglsten.

I 1689 blev Det Fischerske Kapel på nordsiden ud for kirkens gamle nordindgang opført som familiekapel. Det er i dag hvidkalket.

   

SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Allerede i slutningen af tresserne var der røster fremme om at bygge en kirke i området, og der blev i 1971 nedsat en kirkesags-komité. Dens arbejde var imidlertid hæmmet af, at Kirkeministeriet først kunne give tilladelse til opførelse af en ny kirke, når lokalmenigheden havde samlet en del af byggeomkostningerne.

Arkitekt MAA Niels Frithiof Truelsen Svendborg, fik i 1984 Kirkeministeriets godkendelse af et skitseprojekt. Først i marts 1988 forelå den endelige godkendelse af projektet, og byggeriet kunne gå i gang. Derefter gik det hurtigt, og allerede 10. december 1989 kunne Sejs-Svejbæk Kirke indvies.