Kirkekontoret
Linåbuen 1, Linå
8600 Silkeborg

Tlf. 86841575
Kontakt E-mail: linaa.sogn@km.dk
Sognets officielle E-mail: linaa.sogn@km.dk

Linå kirkegård

Priserne på Linå Kirkegård afhænger af mange forskellige faktorer, derfor er det svært at oplyse noget konkret.

For gravsteder gælder følgende:

Når man udtager et gravsted på kirkegården, vil man få udleveret en takstoversigt for det pågældende gravsted. Oversigten vil være baseret på årets priser og vores erfaring er at priserne stiger med ca. 2% om året. Priserne bliver dikteret fra provstiet og følger priserne i GIAS.

Har du behov for at få oplyst en konkret pris, så er du velkommen til at kontakte vores kirkegårdsleder på tlf. 8684 1484 eller skrive en mail på kirkegaarden@live.dk.

 

Ved jordbegravelse:

En jordbegravelse på Linå kirkegård koster 4.500,- kr. på hverdage og 5.600,- kr. på lørdage.

Prisen indeholder, at der bliver gravet hul til kisten forud for handlingen, at der er afsat personale til gennemgang af sikkerhed for dem som skal bærer kisten til graven (foretages ca. 10. min før start i kirken), dækning af hullet med håndkraft efter handlingen, samt oprydning og blomsterudlægning fra kirken. I prisen er også indeholdt evt. flytning af gravsten forud for gravning, samt rydning af gravstedet for evt. beplantning.

 

Ved urnenedsættelse:

En urnenedsættelse koster på Linå kirkegård 670,- kr.

Prisen indeholder, at der bliver gravet et hul til urnen forud for nedsættelsen, at der er afsat personale til nedsættelsen, samt den efterfølgende oprydning.

Ved anlæggelse af gravsted:

Skal du have anlagt eller omforandret på et gravsted, er det en opgave vi gerne påtager os. Anlæggelse af gravsteder udføres af vores kompetente gartner og afregnes pr. time til en fast timepris på 420,- kr.

Materialer afregnes særskilt

Ved større projekter aftaler vi en fast pris inden. Dette gøres med kirkegårdslederen.