Kirkekontoret
Linåbuen 1, Linå
8600 Silkeborg

Tlf. 86841575
Kontakt E-mail: linaa.sogn@km.dk
Sognets officielle E-mail: linaa.sogn@km.dk

MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

KONTAKTOPLYSNINGER

Mail: 8020@sogn.dk
Mail: 8020fortrolig@sogn.dk
Tlf.:   8684 1575
CVR-nr.: 5475 0811
EAN-nr.: 5798 000 859 302
P-nr: 100 202 4086


FORMAND & KONTAKTPERSON

Lars Horsholt Pedersen
5051 3591
lap@seges.dk

Underskriftsbemyndiget
Formand for Valgbestyrelsen
Medlem af Redaktionsudvalg


NÆSTFORMAND

Eila Marian Hauchrog Andersen
2160 2969
eila.hauchrog@gmail.com

Medlem af Kirke-, kirkegårds- og bygningsudvalget
Medlem af Højskoleudvalg
Kontakt til KK-44
Medlem af Valgbestyrelsen


KASSERER
Edel Bay Nielsen
6092 7588
mollerup@nielsen.mail.dk

Kontakt til Folkekirkens Nødhjælp
Repræsentant i Menighedsplejens bestyrelse
Medlem af Kirke-, kirkegårds- og bygningsudvalget


KIRKEVÆRGE
Mette Christgau Bruun
2170 4154
bruunmc@gmail.com

Medlem udsmykningsudvalget
Medlem af Højskoleudvalget


MEDLEM
Bente Høyer Christensen
6145 7794
bjogbe@gmail.com

Kontaktperson til Frivilliggruppen
Repræsentant i Menighedsplejens bestyrelse
Medlem af Valgbestyrelsen


MEDLEM
Rikke Martin Jensen
2324 8799
rikma@me.com


MEDLEM
Karin Broch Børnich Nielsen
2615 6467
karin@karin-jes.dk


SOGNEPRÆST, KIRKEBOGSFØRENDE
Maria Svane-Christiansen
Linåbuen 3
8600 Silkeborg
2475 0075
masv@km.dk