Kirkekontoret
Linåbuen 1, Linå
8600 Silkeborg

Tlf. 86841575
Kontakt E-mail: linaa.sogn@km.dk
Sognets officielle E-mail: linaa.sogn@km.dk

MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

FORMAND & KONTAKTPERSON

Lars Horsholt Pedersen
5051 3591
lap@seges.dk

Formand for Valgbestyrelsen
Underskriftsberettiget


NÆSTFORMAND

Eila Marian Hauchrog Andersen
2160 2969
eila.hauchrog@gmail.com

Medlem af Kirke-, kirkegårds- og bygningsudvalget
Medlem af Valgbestyrelsen


KASSERER
Ingrid Bason
3062 0484
ingrid@soldata.dk

Underskriftsberettiget
Medlem af Kirke-, kirkegårds- og bygningsudvalget


KIRKEVÆRGE
Mette Christgau Bruun
2170 4154
bruunmc@gmail.com

Medlem udsmykningsudvalget


MEDLEM

Edel Bay Nielsen
6092 7588
mollerup@nielsen.mail.dk

Medlem af Kirke-, kirkegårds- og bygningsudvalget


MEDLEM
Bente Høyer Christensen
6145 7794
bjogbe@gmail.com

Menighedsrådets kontaktperson til kirkens frivillige
Medlem af Valgbestyrelsen


MEDLEM

Rikke Martin Jensen
2324 8799
rikma@me.com


SOGNEPRÆST, KIRKEBOGSFØRENDE
Maria Svane-Christiansen
Linåbuen 3
8600 Silkeborg
2475 0075
masv@km.dk