Kirkekontoret
Linåbuen 1, Linå
8600 Silkeborg

Tlf. 86841575
Kontakt E-mail: sejs-svejbaek.sogn@km.dk
Sognets officielle E-mail: sejs-svejbaek.sogn@km.dk

MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

FORMAND

Peter Aagaard Poulsen
Enebærparken 7
8600 Silkeborg
Tlf: 2072 5660
peter.aa.poulsen@gmail.com

Underskriftsberettiget
Medlem af Valgbestyrelsen
Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget
Medlem af Redaktionsudvalget


NÆSTFORMAND
Benthe Wendt Nissen
2282 8747
benthe60@live.dk

Formand for Valgbestyrelsen
Medlem af Gudstjenesteudvalget


KONTAKTPERSON
Ingild Felding
5056 4164
ingild.felding@gmail.com

Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget
Medlem af Aktivitetsudvalget
Medlem af Gudstjenesteudvalget


KASSERER
Søren Christian Sørensen
6053 5711
ssoerenchristian@gmail.com

Underskriftsbemyndiget
Medlem af Turudvalget


KIRKEVÆRGE
Klaus Kirkegaard
2925 4301
tok@fiberpost.dk

Medlem af Turudvalget


MEDLEM
Annette Kold
4143 8554
koldannette@gmail.com

Menighedsrådets kontakt til kirkens frivillige.
Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget
Medlem af Aktivitetsudvalget
Medlem af Redaktionsudvalget
Medlem af Gudstjenesteudvalget


MEDLEM
Jette Bager
2227 5833
reajoba@gmail.com

Medlem af Aktivitetsudvalget
Medlem af Gudstjenesteudvalget


MEDLEM
Jørgen Frederiksen
3082 7430
jorgen@uniqcare.dk

Medlem af Gudstjenesteudvalget


SOGNEPRÆST, KIRKEBOGSFØRENDE
Marie Ginnerup Vestergaard
Georg Krügers vej 2
8600 Silkeborg
2147 1640
mgo@km.dk


SOGNEPRÆST
Hans Marstrand Jensen
Nedergårdsvej 13A
8660 Skanderborg
9395 3344
hmje@km.dk

Medlem af Valgbestyrelsen


Stedfortræder
Marianne Hougaard
2944 6599
marhounie@gmail.com