Kirkekontoret
Linåbuen 1, Linå
8600 Silkeborg

Tlf. 86841575
Kontakt E-mail: sejs-svejbaek.sogn@km.dk
Sognets officielle E-mail: sejs-svejbaek.sogn@km.dk

MENIGHEDSRÅD I SEJS-SVEJBÆK

Hvad indebærer det at sidde i et menighedsråd?

Et menighedsråds fornemste opgave er at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Det vil sige, et menighedsråd skal ikke alene sørge for gode rammer for præst og ansatte ved kirken, men aktivt medvirke til, at evangeliet når ud til alle sognets beboere.

I Sejs-Svejbæk har menighedsrådet en vision om at række ud til alle.

Det sker på flere forskellige måder. Selvfølgelig gennem gudstjenesterne søndag formiddag, men også ved at arrangere alternative gudstjenester på hverdage, specielt for børnefamilier, samt for ældre ved plejehjemsgudstjenester.

Derudover er der kirkehøjskole, cafeen og flere tiltag for ældre og ensomme er under forberedelse.

Organisterne organiserer kirkekor og kirkekoncerter. Vores kirkemusiker babysalmesang og ”de små synger”.

Hele undervisningsafdelingen med konfirmander og minikonfirmander er ligeledes et meget vigtigt område, hvor børn og unge møder evangeliet og bliver dus med kirken og kirkens hus.

Menighedsrådet skal sørge for at økonomien er i orden, så der bliver plads til alle disse aktiviteter.

Således er det en særdeles spændende opgave at være medlem af et menighedsråd. Man involveres i mange forskellige opgaver. For eksempel den meget væsentlige opgave at vælge og ansætte de rigtige medarbejdere er særdeles vigtig, for slet ikke at tale om at indstille den rigtige præst til ansættelse.

Dertil kommer, at der ofte på menighedsrådsmøderne opstår spændende diskussioner, da det er engagerede mennesker, der brænder for kirkens ve og vel, som sidder i menighedsrådet. Der er aldrig plads til at kede sig i et menighedsråd.

Menighedsrådet

FORMAND

Peter Aagaard Poulsen

8600 Silkeborg

Tlf: 2072 5660

peter.aa.poulsen@gmail.com


NÆSTFORMAND

Benthe Wendt Nissen


KONTAKTPERSON

Ingild Felding


KASSERER

Carsten Vang Nissen


KIRKEVÆRGE

Klaus Kirkegaard

Julsøvej 249

8600 Silkeborg

Tlf: 29254301

tok@fiberpost.dk


Annette Kold

Georg Krügersvej 150,

8600 Silkeborg

Tlf: 41438554

koldannette@gmail.com


Jette Bager


Jørgen Frederiksen


SOGNEPRÆST

Marie Ginnerup Vestergaard

Georg Krügers vej 2

8600 Silkeborg

Tlf: 2147 1640

mgo@km.dk


SOGNEPRÆST

Hans Marstrand Jensen


Suppleanter

Marianne Hougaard

Søren Christian Sørensen